Waar ik mee bezig ben is beeldhouwen in de "klassieke" zin van het ambacht.

Ik schep volumes uit de steenblokken, waarbij materiaalcontrasten tussen

ruw bewerkte, vaak wat ingegroefde lijnstructuren en gepolijste oppervlakken

een belangrijke rol spelen.  

 

Ik probeer een verhaal te vertellen over kleur, textuur en volume in

ogenschijnlijk eenvoudige vormen, die dikwijls op de geometrie zijn

gebaseerd.

 

Mijn beelden vragen de kijker om stilte en ze zijn door hun strakke eenvoud

nogal prominent aanwezig in de ruimte.

Een soort "wachters" eigenlijk.